Bescherming

                                                                                                                       Wanneer wij bezig zijn op het terrein van energetische aangelegenheden dan is het zeker zaak dat wij ons leren af te schermen tegen negatieve invloeden van buiten af die bij ons in willen dringen om in ons systeem plaats te nemen waardoor wij op zeker moment ons doen en denken vaak mede laten bepalen door anderen buiten ons zelf om .                                                                                                                                                 Vaak merken we niet dat anderen om ons heen bezit van van ons wensen te nemen en maken wij zonder dat we dit wensen van de mogelijkheid gebruik anderen in ons toe te laten. Zij bepalen dan ons doen en laten zonder dat wij daar zelf dan nog geheel in vrijheid naar toe kunnen kijken en vanuit kunnen handelen.                                                                                                                                                                                   Wij moeten duidelijk leren te beschermen wat wij lief hebben en in alle situaties eerst voor ons zelf op leren te komen alvorens we geneigd zijn iets voor iemand anders te willen doen.   Het is soms zo gemakkelijk om van deze weg af te gaan en de keuzen daarbij aan anderen over te laten. Dit alles heeft te maken met de bereidheid tot het willen ontwikkelen van eigen liefde.                                                                                                                                                                                                                                 Als onze eigen liefde vanuit onze natuur op zeker moment een dermate vorm heeft ontwikkeld dat het in staat is te overleven, en wij er dan voor kiezen iets voor iemand anders buiten ons zelf om te willen doen dan is dat een hele andere situatie om van uit te gaan.                                                                                                                                                                                                                                            Binnen ons gedrag schieten we nog al eens graag in oude patronen en blijven we vastzitten op stukken waarbinnen in wij dan het projectie gedrag makkelijker vinden te handhaven dan op zelfonderzoek uit te gaan om los te kunnen komen van oude patronen. We schermen ons zelf dan liever af en geven alle schuld dan liever aan de omgeving anders dan te stellen dat we de spiegel naar ons zelf draaien en durven naar ons zelf te kijken wat we dan andes beter zouden kunnen doen.                                                                                                                                                                                                          Situaties helemaal vergeven en of vergeten zal nooit lukken maar wanneer we grip kunnen krijgen op ons eigen groei ontwikkelings proces en leren te aanvaarden dat wij er zelf aan kunnen werken dan is dit een reuze ondersteuning te kunnen aanvaarden en zal de drang tot het ontwikkelen van eigen liefde duidelijk toe nemen.                                                                                                                                                                     Oude energie patronen die negatief op ons in hebben gewerkt leren we te herkennen. We leren ons gedrag te herkennen en te onderscheiden wanneer we projecteren en projectie het van ons overneemt anders dan wij in staat kunnen zijn  ons tot ons zelf te herroepen en terug te keren in ons contact tot de eigen grenzen waar we onze eigen liefde en de kracht van zelfwerksaamheid dienen te beschermen.                                                                                                                                                                            Als we genoeg eigen liefde hebben ontwikkeld en anderen dan een stukje van ons zelf willen geven dan zullen wij dit doen op een dermate manier dat anderen voelen dat wij zelf snappen waar het over gaat. Zo hoeven er geen teleurstellingen te komen en zullen de gereedschapstukken die wij aan anderen geven ook die stukken zijn die wij eerst in ons zelf hebben ontwaakt zodat wij er van uit diepe eigen kracht naar kunnen kijken en vanuit kunnen geven .