Fotohealing


Een fotohealing vindt plaats voor mensen die een foto mee nemen van iemand waarover zij meer willen weten en daarom vragen voor een dergelijke ondersteuning.

Een foto healing gebeurt meestal op afstand. De paragnost zal eerst via een reading  achterhalen waar welke blokkades zijn en probeert vervolgens die stukjes gereedschap/ boodschappen door te geven zodat betrokken personen bij de sessie aanwezig, deze boodschappen kunnen plaatsen .

Ongevraagd in iemands energie tappen (binnenkomen) is nooit wenselijk daarom wordt ook zeer vertrouwd met een foto reading/healing omgegaan. Bij een fotoreading gaat de paragnost achterhalen waar de blokkades aanwezig zijn.  Meestal worden  ook binnen het mentale en etherische energie lichaam de energievelden gemeten.                               

Bij een foto healing zal de paragnost kijken in hoeverre de persoon waarover het gaat tot een dergelijke healing toegankelijk is en wordt altijd in overleg met betrokken persoon aanwezig overlegt wat het beste te doen.  zij kennen de personen op de foto het best. Tijdens een foto healing zal de paragnost de persoon op afstand behandelen en
middels een aangepaste healing proberen de persoon in kwestie te bereiken en te ondersteunen daar waar nodig mocht zijn. In geval van mogelijke aanwezige ziekte word altijd gesteld een doktor, arts te raadplegen, en zal de paragnost trachten het proces emotioneel te ondersteunen.

Het binnenkomen in de energie lagen van betrokken persoon op de foto is een zeer persoonlijke aangelegenheid. Het kan dan ook vaak voorkomen dat er een pendel wordt gebruikt die op de foto van betrokken persoon wordt gericht om het natuurlijke evenwicht van de bestaande energielagen niet te verstoren.

Om de energie lagen van betrokken persoon dan ook in vrijheid te bereiken zal de paragnost zijn ademhaling afstemmen op de bestaande lagen als eterisch lichaam mentaal lichaam en aura zodat er geen vorm van inbreuk plaats vind dan enkel en alleen zich te richten op hetgeen er gelezen is in de reading en binnen de healing zijn aandacht krijgt.

Een foto healing vind plaats op verschillende manieren. Het kan ook vorkomen dat de paragnost het noodzakelijk acht om tijdens een bloemenseance of psychometrie voorstelling voor bepaalde personen een directe healing te verzorgen hetgeen vaak als erg betrokken en emotioneel ervaren wordt, juist ook omdat er dan antwoorden worden gegeven die
alleeen de personen in kwestie herkennen en er vaak niet van te voren over gesproken wordt.

Mensen in nood zoeken steun Wanneer deze steun in een foto healing bewerkstelligt kan worden is dit een zeer waardevolle toevoeging waar de paragnost in zijn bezieling voor staat.