Mediamieke gaven


Als we ontdekken dat wij mediamieke gaven beschikken dan kan dit een hele mooie fase van onze innerlijke reis inhouden die wij op aarde mogen maken. Gaven zouden wij kunnen zien als geestelijke instrumenten die kunnen worden gebruikt om andere mensen vanuit een dieper gelegen gebied mee te kunnen ondersteunen.

Vaak bevind het werkvlak van de ontwikkelde gave zich op het astrale veld waarmee wij zonder meer altijd vanuit onze ziel contact onderhouden. Het astrale veld kunnen wij zien als een gebied waar binnen in wij in de aquarius periode kunnen ontdekken wat dit met ons zou kunnen doen.

Het aquariustijdperk is de periode waarbinnen in wij op dit moment onze geestelijke groeiprocessen doormaken bezien vanuit esoterische astrologische benaderwijze.
Wanneer men beschikt over de mogelijkheid deze gaven dan ook te kunnen ontwikkelen dan kunnen wij onze gereedschapstukjes gebruiken om onze vrienden en liefhebbenden te helpen die een mogelijke ondersteuning zouden kunnen gebruiken.

Gaven die wij kunnen beschikken bestaan onder andere uit
mediumschap, healing, magnetisme, foto reading, psychometrie, meditatie, automatisch schrift en nummerologie readingen.

Deze hulpstukken zijn geschenken die indien in u aanwezig
mogelijk zou kunnen ontwikkelen.

Wanneer men drie of meerdere gaven ontwikkeld heeft en ook daadwerkelijk kan toepassen spreekt men wellicht over een mogelijkheid van aanwezigheid van mediumschap.
De aanwezigheid van mediumschap, kan men laten onderzoeken op grond van testen die men hier voor kan laten doen bij verenigingen die zich in deze tak hebben gespecialiseerd.

Het onderzoeken van aanwezige Gaven op spiritueel gebied is een onderdeel waar ik mij vanuit de eigen inzichten ook mee bezig houdt en binnen de cursussen ruime
aandacht aan besteed.