Geblinddoekte psychometrie

Ik omschrijf 5 vormen van Psychometrie:         

Geblinddoekte Psychometrie is een vorm van Psychometrie waarbij ik als psychometrist geblinddoekt contact maak met het voorwerp dat voor mij wordt neergelegd. Ik zoek vervolgens op energetische niveau door hulp van energie sturing contact met het voorwerp en verzorg vervolgens een psychometrie reading zoals zij normaal gesproken plaats zou vinden.

Vaak lukt het om tijdens de geblinddoekte psychometrie channeling in contact te komen met de energie van zowel heengegane als levende personen die in verbinding staan met het voorwerp. Vervolgens neem ik waarnemingen op aangaande de lopende kwestie, die handelen over situaties uit het verleden.

Niet alleen neem je dan berichten waar, ik maak ook verbinding met stem-energie
van heengegane personen en kan vervolgens een reading extra ondersteunen aangaande situaties die voor betrokkene hebben gespeeld of nog spelen.

Voor zo ver bekend is het beoefenen van geblinddoekte psychometrie een vrij unieke vorm van psychometreren die door slechts enkelen beoefend wordt vanwege de hoge intensiteit en concentratie die het vraagt van de beoefenaar.

Wilt u meer weten over het onderdeel geblinddoekte psychometrie?

Regelmatig geef ik lezingen en voorstellingen over deze vorm van waarnemen. Lees meer hier over in geblinddoekte psychometrie vervolg.