Psychometrie a.h.v. sieraden en geboortedatum

Ik omschrijf 5 vormen van Psychometrie:         

De deelnemer die de channeling bijwoont levert een briefje in waarop de geboorte datum en/of initialen staan van de gene met wie het voorwerp te maken heeft.
Dit in combinatie met een sieraad dat de persoon in kwestie in verbinding brengt met de energie van herkomst.

De samenhang tussen het sieraad, de geboortedatum en de initialen bepaalt het energetisch evenwicht en de strekking van de reading/ channeling.

Als het gaat om een volle zaal met meer dan veertig mensen dan moet er altijd snel gehandeld worden en voelt de psychometrist meestal aan welk voorwep het meest aantrekt zonder daar zelf persoonlijk bij in het gevoel betrokken in te zijn.

Psychometrie met ondersteuning van de geboorte data werkt als volgt.

Eerst neemt  de psychometrist het briefje met de geboorte datum in handen.
Daarna worden door de  handen gevoelt  welke getallen op het briefje staan en of er waarnemingen bij de getallen mogen worden gelezen. Dan worden de nummers genoemd die gevoeld worden.Meestal voelt herkent de psychometrist  meerdere nummers direct.

Vervolgens geef ik in mijn eigen voorstellingen vanuit de betreffende planeetstanden die betrekking hebben op de geboorte datum, een korte karakter omschrijving rond de planeten van betreffende persoon en betrek ik het voorwerp zelf hierbij.

De informatie stromen zullen op elkaar aansluiten indien de berichten door de waarnemening in correcte vorm worden binnengebracht.