Healing sessies privé

     3 manieren waarop wij healingen verzorgen:

Wanneer een healing sessie prive plaatsvindt gaat de healer ervan uit dat er een innerlijke reiniging plaats dient te vinden welke aansluit op de situatie waar de persoon die de healing ontvangt zich in bevindt.

Het resultaat van een healing uit zich op verschillende manieren en het ligt aan de healer zijn of haar inzichten welke middelen zij hanteert om tot een dergelijke vrijheid voor de persoon in kwestie te komen.

De healer kan nooit zichzelf projecteren op de persoon die de healing ondergaat en dient in welke vorm dan ook afstand te houden van het systeem van degene die bij hem of haar ter behandeling komt. Het gaat erom dat de healer zijn of haar verworven gaven kan hanteren om de healing in goede banen te leiden en de persoon te voelen in de emotionele pijn die hij/zij ondergaat.

De geest is een vrij instrument dat de ziel zijn eigen waarde toekent.

Een healer dient in de kracht van de eigen natuur te staan en te geven boven de kracht van het onvoorwaardelijke, zo, dat de te ontvangen ziel kan afstemmen op de eigen frequentie van geven en nemen. De healer gaat ervan uit dat hij/zij alles terugkrijgt van moeder aarde en in deze niets hoeft te verwachten van degene die de healing ontvangt. Bij healing gaat het om de energie-weerkaatsing binnen velden die vrij mogen komen waar de healer zijn gave op mag toespitsen en deze velden kan bezien als mogelijkheid tot verdieping van het zijn in zijn elementaire kracht en toewijding tot de weg naar verlichting.

Ga er bij een healing nooit vanuit dat je van anderen iets te verwachten hebt anders dan je van te voren met elkaar afspreekt. Stem jezelf af op de eigenwaarde in je eigen ik Element en de natuur zal van zich laten spreken in antwoord op vragen die jou bezig houden.

De gereedschapstukken waar de healer naar op zoek is zijn vaak de spiegelingen die de natuur elke dag weerkaatst en vrij te ontvangen zijn.

Hoe zeer blij degene die de healing ontvangt ook van zichzelf aan de healer wenst te schenken, de healer zal hier geen gebruik van maken daar het aan de kracht van de healer ligt de eigenwaarde in zijn eigen natuur te vinden anders dan dit te moeten vinden in energeën van anderen die ook op hun eigen natuur zijn afgestemd.                         

De healer wenst verder zijn eigen Ego te kennen en te weten wat te doen wanneer het mis dreigt te gaan. De zwakheden van de healer zullen nooit een projectieveld van degene zijn die een healing ondergaat. Mocht dit wel het geval zijn en de healer merkt dit zal de healer zijn behandeling dienen te stoppen tot dat hij zijn eigen lijn weer heeft weten te herstellen.

De behandelingen die een healer uitvoert zijn met name gericht op het Aura veld, het etherische en Mentale lichaam. Ook zijn belangrijke velden de chakra’s die in samenhang van kundaline tot kruin een geheel vormen.