Psychometrie

Ik omschrijf 5 vormen van Psychometrie:


Op deze website omschrijf ik vijf vormen van psychometrie.

Psychometrie is een bijzondere vorm van het doen van helderziende waarnemingen welke wordt gebruikt door veel paragnosten en mediums als hulpmiddel om te komen tot een channeling die bij kan dragen aan een ondersteuning in situaties die spelen. Bij psychometrie neemt het medium de paragnost een sieraad of foto in de hand om vervolgens de signalen te voelen welke energetisch aan het voorwerp verbonden zijn en direct in verbinding staan met de huid van de mens waar het sieraad vanaf komt. Het gaat er dan om dat de paragnost de energie voelt die van het sieraad afkomt en
de signalen kan omzetten in begrijpbare verstaanbare taal die voor betrokken persoon spelen.                                                                                                                                                                                                                                     Het is dan wel belangrijk dat de paragnost van te voren niet weet van wie welke sieraden afokmen. (Dit geld vooral wanneer er een zaalvoorstelling plaats vindt)  Soms worden er ook foto's bij een sieraad gelegd dat betrekking heeft tot het geheel en heeft de paragnost hieraan een hulpmiddel.
 

Psychometrie kun je enigszins leren te ontwikkelen wanneer je hiertoe de gave beschikt je daarop toe te leggen. Bij psychometrie kun je ook denken aan een vorm van emotionele healing immers zijn de boodschappen welke doorkomen geladen vol spanning die hangt rond het sieraad of foto welke wordt afgegeven. Als we leren te psychometreren dan gaat het er om dat je goed moet kunnen waarnemen en voelen wat er speelt. Vervolgens dien je de waarnemning en het voelen goed op elkaar af te stemmen zodat je in staat kunt zijn om genuanceerde berichten door te geven die vanuit energie waarneming voelbaar zijn. Voor mensen die al iets weten van reiki en magnetisme kan worden toegelicht dat psychometrie ook te trainen valt in verbinding met je energie chakra
en je derde oog chakra. Deze manier van energetisch verbinden brengt je tot het activeren van het derde oog chakra waarbinnen we het visualisatie proces op gang kunnen brengen en activeren naar meer diepere psychometrie readingen welke in visualisatie vaak goed vertaalbaar zijn.