Sponsoringen

Stichting Parascoop is opgericht in 1996

met als doel het ontmoeten en wanneer van

toepassing mensen die zich bewegen op het

alternatieve spirituele vlak de

mogelijkheid te bieden wanneer van

toepassing zich aan elkaar voor te

stellen. Ik heb gekozen voor een

stichting vorm omdat ik geen geld voor

mijn bezieling vraag en dit voor mij een

mogelijkheid is een vorm van uiting aan

de mensen om mij heen zich in mijn wereld

leren te verplaatsen over hoe het

alternatieve aspect zich aan mij voordoet

Sponsoringen zijn vaak een uiting van

mensen die dankbaar zijn voor het

luisterend oor dat zij geboden word en ik

het als prettig ervaar een dankje wel te

ontvangen voor je 'Zijn die je bent wanneer

het even niet alleen om geld verdienen

moet gaan.. Derhalve wij dan ook nooit van

plan zijn om consult prijzen te vragen en u

ons ook niet op commercieeel gerichte

activiteiten zult tegenkomen