toekomst


Toekomst zijn wij binnen het hier en nu. Echter is er in de wetenschap vaak een discussie gaande over het feit of het Nu bestaat en of wij niet in bovenliggende dimensies ons zelf aan het achterhalen zijn.

Het voorspellen van toekomst is eigenlijk een onmogelijke zaak daar binnen het hier en nu de wetten van de astrologische elementen altijd voor zich zelf zullen spreken. Wij hebben geen grip op de toekomst, ook niet op wat er in een komende periode staat te gebeuren.

Hiertoe is onze wereld te individualistisch samengesteld en is het hoger gelegen collectief in de huidige mensheid niet sterk genoeg ontwikkeld om hier duidelijk grip op te krijgen.

Vanuit individualisme is het wel mogelijk om binnen het Hier en Nu te lezen in lijnen die voor u belangrijk zouden kunnen zijn. Het is vandaar ook dat heel veel toekomst gerichte
voorspellingen vaak niet uit komen en mensen terug vallen in de patronen van de veroordeling die dan handelt over goed en fout, slecht en goed.

De trilling frequenties die in het toekomst voorspellende gebied bestaan, worden gebruikt als middel om het onmogelijke dan toch dichterbij te kunnen halen. Mensen als Nostra Damus konden in zekere zin toekomst gericht voorspellend bezig zijn daar in die periode de natuurwetten zich in dien aard lieten verschijnen, dat het mogelijk was om hier op in te tunen en vanuit astrologische onderbouw tijden vooruit te kijken, waarbij Nostradumus de kracht bezat om vanuit het onderbewuste zich te concentreren op aards geconditioneerde
lijnen die een bepaalde wending hebben en daarmede periodes in zicht te stellen, ze duidelijk te maken aan een groot publiek.

Hij kon vanuit het Onderbewuste contact leggen met deze astrologische verbindingslijnen en vervolgens ze binnen het destijdse Nu Toen omzetten in taal die volgbaar was en nog steeds volgbaar en herkenbaar is.

Als je toekomst gerichte uitspraken doet praat ik liever niet over voorspellen. Wel over het lezen van lijnen die in de toekomst binnen het dan bestaande Nu aan de orde zullen zijn. Het hangt er dan vanaf hoe jij in dat proces bereid bent de evalutie aan te willen gaan hier naar toe te groeien.

Dan kun je ook altijd duidelijk blijven en hoef je niet te schieten in vage antwoorden waar je uiteindelijk niet mee verder komt.